O nás

Sofia School je plně akreditovaná  nadstandardní vzdělávací česko – anglická mateřská škola  pro děti od 2,5 do 6 let.  Kvalifikovaní učitelé a angličtí lektoři  vedou výuku s pomocí interaktivní tabule a řadou metodických pomůcek. Zaměřujeme se na rozvoj logického myšlení dětí. Každodenně navozujeme situaci bilingvních  rodin, ve třídě jsou přítomni dva pedagogové, jeden hovoří česky a druhý pouze anglicky, proto naše děti brzy rozumí i hovoří anglicky. Dodržujeme velmi kvalitní vzdělávací program, který se celý den střídá s chvilkami hry a odpočinku. Odpolední kroužky- taneční a dramatický, hudební, výtvarný a sportovní  jsou v ceně školného, Po 16 hod jsou nadstandardní kroužky – balet, věda je zábava, keramika, fotbal,sportovní všestrannost a malý kutil. Každodenně zařazujeme kroužky logopedické prevence. Navštěvujeme kurz plavání. Předškoláci mají denně speciální přípravu a díky svým znalostem a schopnostem jsou přijímáni na nadstandardní základní školy. Úzce spolupracujeme s Centrem nadání Václava Fořtíka. Nízký počet dětí ve třídách umožňuje individuální přístup. Je podávána kvalitní  strava. Pořádáme příměstský tábor i pro  děti z okolí od 3 – 8 let . Provozní doba denně 7:00 – 18:00.

Fotografie uplynulých týdnů