Angličtina v Sofia School

Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Nesmíme však při tom opomíjet rozvoj dokonalé znalosti českého jazyka a všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku.  V MŠ Sofia School navozujeme každodenní život bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje činnosti dětí, přezutím počínaje a pozdravem na rozloučenou konče. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží.

Jazykové schopnosti dětí rozvíjíme a podporujeme:

  • Přirozenou formou výuky s využitím principů bilingvní výchovy (český učitel mluví česky,
    anglický učitel hovoří pouze anglicky)
  • Pečlivým výběrem pomůcek, her a aktivit (obrázkové knížky, písničky a říkanky, předměty každodenního života), aby dítě výuka bavila.
  • Propojením zajímavých a zábavných činností s každodenním používáním  jazyka.  Děti pak cizí jazyk „vstřebávají“ přirozeně a nenásilně.
  • Využíváním všech smyslů, zejména zraku, sluchu a hmatu do výuky jazyka (zařazujeme aktivity, které tyto smysly zapojují a procvičují, a tím podporují výuku českého i cizího jazyka).

Česko – anglickou výuku zajišťují pedagogičtí pracovníci se vstřícným přístupem k dětem a podporující individualitu dítěte.

V anglickém prostředí pobývají děti v MŠ Sofia School každodenně od 8 – 14 hodin.

Předškolní příprava probíhá rovněž bilingvní formou.

Anglický klub

Pro předškoláky, kteří již absolvovali dva roky bilingvní výuky, jsme 2x týdně zařadili Anglický klub, kde děti komunikují jen v AJ o vzdělávacích tématech. Třetím rokem docházky do MŠ Sofia School jsou již v takové fázi schopnosti používání anglického jazyka, že v angličtině již myslí.