Ceník

Ceník – školné – platný  od 1. 9. 2018 pro děti nově zapsané po 1.9.2018

Mateřská škola Sofia School s.r.o. 

Provoz v MŠ: celoročně od 7.00 do 18.00 hodin (mimo státních svátků), prázdninový provoz ve zvláštním režimu (speciální program na jednotlivé týdny – celodenní docházka po týdnech – příměstský tábor i pro děti nezapsané v Mateřské škole Sofia School s.r.o.)

Docházka a školné: (ceny jsou uvedeny za měsíc a neobsahují stravné a některé speciální aktivity /plavání/).

Pro děti zapsané k celodenní docházce jsou kroužky (viz.Odpolední  zájmová činnost) v ceně školného.

Děti jsou přijímány celý rok, ovšem jen do naplnění kapacity.

Přednostně jsou přijímány děti s celodenní docházkou 5x týdně. Individuální docházka (docházka v jiném režimu), např 4 x týdně pouze na základě rozhodnutí vedení Mateřské školy Sofia School s.r.o.

Úvaly – školné 2017/18      česko – anglická třída – po-pá, 07.00-18.00

     12.000,- Kč/měs

(při zápisu do 31.8.2018 platí cena 11.000,-/měs)

 Bohnice – školné 2017/18

česká třída

česko-anglická třída 

– po-pá, 07.00-18.00

                 

     8.000,-Kč/ měs

   12.000,-Kč/ měs

(při zápisu do 31.8.2018 platí cena 11.000,-/měs)

Pobočka Bohnice otevírá v roce 2017/18  jednu česko-anglickou (bilingvní) a jednu českou třídu. 

Pobočka Úvaly otevírá v roce 2017 /18  dvě česko – anglické (bilingvní)  třídy.

Sleva na sourozence při paralelní docházce  – 20% ze školného.

Změny ve stravném je možné nahlásit minimálně dva dny dopředu.

V průběhu týdne nelze přehlašovat změny na jednotlivé dny. Pokud dítě onemocní v průběhu týdne, stravné lze odhlásit až od následujícího dne po oznámení o nemoci., s výjimkou ranní svačiny.

Ceník : 1.svačina, oběd s polévkou, 2.svačina, 3.svačina (v 16.30 hod), celodenní pitný režim –  70,-Kč / denně

Splátky:

  1. 1 splátka za rok vždy k 20. 8. (sleva 5 %)
  2. 2 splátky za rok vždy k 20. 8. a k 20. 2. (sleva 3 %)
  3. 10 splátek za rok vždy k  20. 8., 20.9.. 20.10., 20. 11., 20. 12., 20. 1., 20., 2., 20., 3., 20.4, 20 5.

V případě nepřítomnosti způsobené nemocí dítěte delší než 14 pracovních dní (nutné potvrzení od lékaře) vzniká nárok na 50% navrácení platby za ušlou docházku .
Při předem plánované a oznámené dlouhodobé  ( alespoň 10 pracovních dní) nepřítomnosti dítěte  v průběhu školního roku ( od 1.9. do 30.6.) se platí pouze 20% z měsíčního paušálu, díky kterému máte místo v Mateřské škole  Sofia School s.r.o. rezervováno.

Příměstský tábor v letních měsících v obou pobočkách : 

Mateřská škola Sofia School s.r.o. také zajišťuje prázdninový provoz  pro děti  formou příměstského tábora s programem plným zajímavých týdenních témat.

Ceník příměstského tábora pro děti  :  450,-Kč / den + stravné při včasném přihlášení a uhrazení , tedy do 31.5.2017

 

Při přihlášení po 31.5.2017  : 540,-Kč / den+ stravné

Během nepřítomnosti dítěte zapsaného k docházce do MŠ Sofia School v letních měsících neplatíte žádné rezervační poplatky.


Pro placení využijte:

číslo účtu: 107-3389440277/0100 KB

variabilní symbol: rodné číslo dítěte (DDMMRR/0000)

specifický symbol:
01 – stravné  česko-anglický program
02 – školné  česko-anglický program
04 –  letní provoz

Do poznámky,prosíme, napsat jméno dítěte.