Denní a týdenní program

Denní program

Čas Aktivity Činnost
7.00 – 8.30 Příchod do školky spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi
8.45 –11.45 Dopolední blok

ranní rituál – vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;

tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;

svačina

logopedická chvilka

didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;

pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě,  v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11.45 – 12.30 Oběd odchod dětí po dopoledním bloku;
12:30 – 14:15 Polední klid odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí; literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na  pokračování, poslech relaxační hudby);
práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči,grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),
14.15 -15.00 Odpolední blok

svačina;

didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;

svačina;

pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě,  v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);

individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15.00 – 16.00

16.00 –17.00

Odpolední aktivity (kroužky)

Kroužky dle nabídky;

 

Nadstandardní kroužky

18.00 Uzavření školy Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;

Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog je přítomen každý den a výchovně vzdělávací  program je dvojjazyčný.

Týdenní program – Bohnice

Sofia School Ranní blok Dopolední blok Odpolední blok
Činnost / zájmová aktivita Činnost / zájmová aktivita Zájmová aktivita Zájmová aktivita
7:00 – 8:30 8:30 – 9:00 9:00 – 11:30 11:30 – 12:20 12:20 – 14:15 14:15 – 14:50 15:00 – 16:00 16:00 – 18:00
PO Volná hra Ranní rituály Didaktická činnost, logopedie a pobyt venku Hygiena a oběd Odpočinek, relaxace, práce s předškoláky Didaktická činnost Rytmika a tanečky (pro chlapce i děvčata) Hry pod vedením pedagoga
ÚT Volná hra Ranní rituály Didaktická činnost, logopedie a pobyt venku Hygiena a oběd Odpočinek, relaxace, práce s předškoláky Didaktická činnost Tvořivá dílna Tvořivá dílna
ST Volná hra Ranní rituály Didaktická činnost, logopedie a pobyt venku Hygiena a oběd Odpočinek, relaxace, práce s předškoláky Didaktická činnost Sportovní klub Hry pod vedením pedagoga
ČT Volná hra Ranní rituály Didaktická činnost, logopedie  a pobyt venku Hygiena a oběd Odpočinek, relaxace, práce s předškoláky Didaktická činnost Muzicírování (hudební nástroje, zpěv) Hry pod vedením pedagoga
Volná hra Ranní rituály Didaktická činnost, logopedie a pobyt venku Hygiena a oběd Odpočinek, relaxace, práce s předškoláky Didaktická činnost Věda je zábava Hry pod vedením pedagoga

Týdenní program – Úvaly

Sofia School Ranní blok Dopolední blok Odpolední blok
Činnost / zájmová aktivita Činnost / zájmová aktivita Zájmová aktivita Zájmová aktivita
7:00 – 8:30 8:30 – 9:00 9:00 – 11:30 11:30 – 12:20 12:20 – 14:15 14:15 – 14:50 15:00 – 16:00 16:00 – 18:00
PO Volná hra Ranní rituály Didaktická činnost, logopedie a pobyt venku Hygiena a oběd Odpočinek, relaxace, práce s předškoláky Didaktická činnost Rytmika a tanečky (pro chlapce i děvčata) Hry pod vedením pedagoga
ÚT Volná hra Ranní rituály Didaktická činnost, logopedie a pobyt venku Hygiena a oběd Odpočinek, relaxace, práce s předškoláky Didaktická činnost Tvořivá dílna Tvořivá dílna
ST Volná hra Ranní rituály Didaktická činnost, logopedie a pobyt venku Hygiena a oběd Odpočinek, relaxace, práce s předškoláky Didaktická činnost Muzicírování (hudební nástroje, zpěv) Hry pod vedením pedagoga
ČT Volná hra Ranní rituály Didaktická činnost, logopedie  a pobyt venku Hygiena a oběd Odpočinek, relaxace, práce s předškoláky Didaktická činnost Sportovní klub Hry pod vedením pedagoga
Volná hra Ranní rituály Didaktická činnost, logopedie a pobyt venku Hygiena a oběd Odpočinek, relaxace, práce s předškoláky Didaktická činnost Věda je zábava Hry pod vedením pedagoga

Mateřská škola Sofia School s.r.o. – harmonický rozvoj dítěte, individuální přístup a zdravý životní styl