Naši lidé

Určujícím faktorem Sofia School – česko anglické mateřské školy je pedagogický sbor, mluvící česky, anglicky i rusky.

V naší školce je  dokonale pracující tým, ve kterém jsou  zastoupeni muži i ženy, mladší nadšení pedagogové i učitelé se zkušenostmi a dlouholetou praxí.  Naši učitelé svou práci milují, mají velmi laskavý přístup k dětem, jsou kvalifikovaní, obětaví, schopni naučit a zaujmout děti a získat si jejich respekt.

Je nám vlastní uplatňování takových metod výuky, které rozvíjejí rozumové  a logické schopnosti, umožňují vyjádřit vlastní názor a učit i zodpovědnosti. Děti vedeme k samostatnosti, spolurozhodování a spontánnosti. Pod naším vedením rostou z dětí osobnosti.Jsme ochotni se dále vzdělávat a rozšiřovat si tak své znalosti a dovednosti.

Velký důraz klademe na vzájemnou spolupráci mezi členy pedagogického sboru a dobré mezilidské vztahy. Tomu napomáhají pravidelná setkání pedagogických pracovníků.

Vedení MŠ Sofia School:

Mgr.Danuše Svobodová

– absolventka pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  v Praze

– absolventka Studia pro ředitele škol a školských zařízení s akreditací MŠMT ČR (2012)

 

Pedagogický sbor:

Pobočka Praha 8 – Bohnice:

 

               Tomáš   –  vedoucí učitel pobočky

kmenový učitel česko-anglické třídy Delfínků, vedoucí pobočky

hovoří česky, anglicky

Střední škola pedagogická

SPgŠ– předškolní a mimoškolní pedagogika

dříve profesionální fotbalista, trenér Školičky fotbalu,

hlavní fotbalový trenér mini 8 – 10 let Meteor

 

                  Miriama Mgr. et Mgr.

anglická učitelka v česko-anglické třídě

hovoří anglicky,

Masarykova univerzita Brno – učitelství angličtina – zeměpis pro střední školy

Jazykové agentury v Brně a v Praze, výuka angličtiny na jazykových  základních školách

 

                Andrea BC.Dis.

kmenová učitelka třídy Žabiček

učitelka odpoledních aktivit – logopedická cvičení

hovoří česky, anglicky, francouzsky

Pedagogická fak. UK v Praze, český, francouzský jazyk a pedagogika

VOŠ – předškolní a mimoškolní pedagogika

Filozofická fak. UK

ZUŠ – klavír

 

                Ivica

vedoucí učitelka odpoledních aktivit,

hovoří česky, anglicky, rusky

Střední pedagogická škola – předškolní a mimoškolní pedagogika

Akademie sociálního umění – artterapie

10 let profesionální herečka Divadla Minor pro děti

pořádání Výtvarných dílen v Muzeu Roztoky u Prahy

praxe v Montessori školkách

 

             Valerie 

učitelka odpoledních aktivit  – výtvarná činnost

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství

  Pobočka Úvaly:

 

          Veronika  – zástupkyně ředitele Dis.

 

kmenová učitelka česko-anglické třídy – Soviček

hovoří česky, anglicky

vedoucí učitelka předškolní přípravy- studium Školní zralost – versus školní připravenost

SPgŠ – studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

VOŠ – studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

logopedická preventistka

grafomotorická preventistka, preventistka poruch učení

dlouhodobá praxe v MŠ

vítězství v celonárodních výtvarných soutěžích

 

              Paula, Mgr. ( toho času na mateřské dovolené)

anglická učitelka česko-anglické třídy

titul Mgr. Univerzita Jana Amose Komenského Praha

titul Bc. – Technická univerzita v Liberci – Pedagogika volného času

dlouhodobé jazykové studijní pobyty v zahraničí

 

               Aneta, Dis.

kmenová učitelka česko-anglické třídy Lištiček

hovoří česky, anglicky

Státní konzervatoř – populární zpěv, titul.DiS

metodika hudební výchovy a populárního zpěvu

studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

Dublin school of english

 

              Andrea

učitelka odpoledních aktivit

hovoří česky, anglicky

specializace na výtvarnou a pohybovou výchovu

studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

 

   Slávka, Ing

učitelka odpoledních aktivit

hovoří česky, anglicky

specializace na předškolní přípravu

Česká zemědělská univerzita Praha

Studium pedagogiky, pedagog volného času

Strategické řízení lidských zdrojů

 

              Petra 

anglická učitelka česko-anglické třídy Soviček

Filozofická fakulta   – pedagogika

výuka jazyků – AJ , Šp

mezinárodní projekty – tlumočení

muzikoterapie, asistent pedagoga

vedení skautských letních táborů

 

          Susan, Dis.

anglická učitelka česko-anglické třídy Lištiček

TEFL Worldwide Prague

taneční konzervatoř Brno – balet

učitelka odpoledních aktivit – balet