Naši lidé

Určujícím faktorem Sofia School – česko anglické mateřské školy je pedagogický sbor, mluvící česky, anglicky i rusky.

V naší školce je  dokonale pracující tým, ve kterém jsou  zastoupeni muži i ženy, mladší nadšení pedagogové i učitelé se zkušenostmi a dlouholetou praxí.  Náši učitelé jsou kvalifikovaní, obětaví, schopni naučit a zaujmout děti a získat si jejich respekt.

Je nám vlastní uplatňování takových metod výuky, které rozvíjejí rozumové  a logické schopnosti, umožňují vyjádřit vlastní názor a učit i zodpovědnosti. Děti vedeme k samostatnosti, spolurozhodování a spontánnosti. Pod naším vedením rostou z dětí osobnosti.Jsme ochotni se dále vzdělávat a rozšiřovat si tak své znalosti a dovednosti.

Velký důraz klademe na vzájemnou spolupráci mezi členy pedagogického sboru a dobré mezilidské vztahy. Tomu napomáhají pravidelná setkání pedagogických pracovníků.

Vedení MŠ Sofia School:

Mgr.Danuše Svobodová

– absolventka pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  v Praze

– absolventka Studia pro ředitele škol a školských zařízení s akreditací MŠMT ČR (2012)

 

Pedagogický sbor:

Pobočka Praha 8 – Bohnice:

 

               Tomáš   –  vedoucí učitel pobočky

kmenový učitel česko-anglické třídy, vedoucí pobočky

hovoří česky, anglicky

Střední škola pedagogická

SPgŠ– předškolní a mimoškolní pedagogika

dříve profesionální fotbalista, trenér Školičky fotbalu,

hlavní trenér mini 8 – 10 let Meteor

 

            Monika

anglická učitelka v česko-anglické třídě

hovoří anglicky,

Masarykova univerzita Brno – učitelství angličtina – zeměpis pro střední školy

Jazykové agentury v Brně a v Praze

 

 

 

 

                Andrea

učitelka odpoledních aktivit – logopedická cvičení

hovoří česky, anglicky, francouzsky

Pedagogická fak. UK v Praze, český, francouzský jazyk a pedagogika

VOŠ – předškolní a mimoškolní pedagogika

Filozofická fak. UK

ZUŠ – klavír

 

                Ivica

vedoucí učitelka odpoledních aktivit,

hovoří česky, anglicky, rusky

Střední pedagogická škola – předškolní a mimoškolní pedagogika

Akademie sociálního umění – artterapie

10 let profesionální herečka Divadla Minor pro děti

pořádání Výtvarných dílen v Muzeu Roztoky u Prahy

praxe v Montessori školkách

 

         Lucie

kmenová učitelka české třídy

studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

hovoří česky a anglicky

hlavní vedoucí a organizátorka dětských táborů

zdravotník zotavovacích akcí

hra na housle a na kytaru

 

      Valerie 

učitelka odpoledních aktivit  – výtvarná činnost

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství

  Pobočka Úvaly:

 

     Veronika  – zástupkyně ředitele

 

kmenová učitelka česko-anglické třídy – Soviček

vedoucí učitelka předškolní přípravy- studium Školní zralost – versus školní připravenost

SPgŠ – studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

VOŠ – studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

logopedická preventistka

grafomotorická preventistka, preventistka poruch učení

dlouhodobá praxe v MŠ

vítězství v celonárodních výtvarných soutěžích

 

           

                Jana

kmenová učitelka  česko-anglické třídy – Lištiček

SPgŠ pedagogická – předškolní a mimoškolní pedagogika

speciální pedagog, titul Bc.

kurzy – pohybové hry, grafomotorika, zpívání,

zdravotník

plavecký instruktor

 

               Paula

anglická učitelka česko-anglické třídy

titul Mgr. Univerzita Jana Amose Komenského Praha

titul Bc. – Technická univerzita v Liberci – Pedagogika volného času

dlouhodobé jazykové studijní pobyty v zahraničí

 

               Aneta

vedoucí učitelka odpoledních aktivit

Státní konzervatoř – populární zpěv, titul.DiS

metodika hudební výchovy a populárního zpěvu

studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

Dublin school of english

 

          Andrea

učitelka odpoledních aktivit

specializace na výtvarnou a pohybovou výchovu

studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

 

        Petra 

anglická učitelka česko-anglické třídy

Filozofická fakulta   – pedagogika

výuka jazyků – AJ , Šp

mezinárodní projekty – tlumočení

muzikoterapie, asistent pedagoga

vedení skautských letních táborů