Navazující studium

Sofia school zajišťuje kvalitní návaznost vzdělávání  úzkou spoluprácí se základními školami, které prosazují stejnou filozofii, jaká je nastavena v naší mateřské škole. Stejně jako my mají nastaven velmi náročný vzdělávací program spolu s intenzívní výukou anglického jazyka, nebo  je dokonce vyučování přímo v angličtině.

Spolupracujeme s mezinárodní školou Meridian, která zajišťuje vzdělání v anglickém jazyce od šesti let až do maturity, dále pak s velmi kvalitní českou  školou Spektrum s rozšířenou výukou angličtiny, která zas doporučuje pokračovat ve studiu na velmi dobrých jazykových gymnáziích, aby zajistila kontinuitu úrovně vzdělávacího programu.

Věříme, že naše spolupráce se ještě do budoucna rozšíří o další kvalitní školy vyšších stupňů.