Vize Sofia School

Vizí  naší   vzdělávací  mateřské školy  Sofia School je poskytnout velmi kvalitní vzdělání  a výchovu našim dětem a zajistit jim návaznost  v dalším studiu ve stejné kvalitě, jakou nabízíme u nás.

Naši  malí absolventi jsou dokonale připraveni na další stupně českých i mezinárodních škol. Vzdělávací program Sofia School  je detailně připravený pro děti od tří do šesti let. Nabízí našim nejmenším hravou formou poznatky ze všech oblastí života. Prezentujeme pomocí interaktivních tabulí velmi náročné učivo, které je dětem předkládáno  s ohledem na jejich věk a možnosti chápání. Rodiče jsou překvapeni, co vše jejich děti zvládnou a  následně reprodukují. Výuka anglického jazyka probíhá v Sofia School přirozenou  formou  simulací bilingvní rodiny a je doplněna odpolední mi anglickými kluby podle Frausovy metodiky, učebnic, pracovních listů a obrázkových karet. Výsledkem je porozumění angličtině během pár týdnů a následné používání  slovních spojení i  i vět po pár měsících pobytu ve školce.

Předškoláci mají svůj vlastní výukový program,  aby pro ně nebyl  režim na vyšších stupních škol  stresující  a aby se v nových podmínkách bez problému orientovali.